A tolmácsolás egy renkdívül összetett tevékenység, jóval többet takar, mint két vagy több nyelv kiváló ismerete. A tolmácsolás célja nem más, mint a forrásnyelven elhangzott beszéd célnyelvre történő átültetése. A tolmács fő feladata abban áll, hogy kapcsolatot teremtsen két vagy több idegen nyelvű fél között és a mondanivalójukat közvetítse  az egyes felek között. Egy francia vagy angol tolmács a legkeresettebb tolmácsok között szerepel, akár üzleti, akár közösségi tolmácsolásról van szó.

 

Mikor és kinek lehet szüksége tolmácsolásra?

Globalizált világunkban tolmácsolásra a legkülönfélébb helyzetekben lehet szükség, a kétszemélyes megbeszélésektől kezdve az óriási, akár több ezres tömegeket is megmozgató rendezvényekig. Üzleti tárgyalások, delegációk fogadása és kísérése, bírósági tárgyalások, workshopok, céges képzések, auditok, orvosi beavatkozás, gyárlátogatás, konferenciák, gálarendezvények…mind-mind olyan alkalmak, amikor tolmács közreműködése szükséges. Mindemellett a legegyszerűbb hétköznapi történések is teremthetnek olyan helyzeteket, hogy tolmács segítségét kell igénybe venni.

 

A tolmácsolás fajtái

Amikor valakinek – bármilyen okból kifolyólag – tolmácsolásra van szüksége, nyilvánvalóan első körben nem azon tanakodik, hogy a tolmácsolás mely típusűt vegye igénybe. És hát őszintén…nem is a megrendelő feladata a helyzet felmérése. Nem árt azonban mégis tisztában lenni a tolmácsolás egyes fajátival.

A hivatalos meghatározás szerint a „tolmácsolás fajtáit a nyelvi közvetítés módja szerint lehet csoportosítani”. Vagyis, az igénybe vett tolmácsolás módját befolyásolja, hogy milyen helyzetben, milyen közönség előtt, milyen célból tartanak rá igényt. A tolmácsolás egyes fajtái eltérő technikai eszközöket, a tolmács részéről pedig eltérő képességeket, felkészültséget igényelnek. 

Mindezek alapján alapvetően három fő kategóriát szokás megkülönböztetni: szinkron- vagy konferenciatolmácsolás, konszekutív tolmácsolás és kísérő- vagy fülbesúgásos tolmácsolás.

 

A szinkron- vagy konferenciatolmácsolás

A szinkrontolmácsolás a legnehezebb, legkimerítőbb tolmácsolási mód, a tolmács számára mentálisan rendkívül megterhelő tevékenység. Elsősorban rendezvényeken és nagyobb konferenciákon alkalmazzák.

A tolmácsolás szimultán történik, vagyis a tolmács egyszerre hallja a forrásnyelvi beszédet és hozza létre a célnyelvi szöveget. Az előadók folyamatosan beszélnek, a tolmácsok egy erre kialakított fülkében ülve azonnal fordítják az elhangzottakat, míg a résztvevők minimális időbeli eltolódással fülhallgatón keresztül követik a beszédeket. A téma és a szövegek nehézségétől függően a két tolmács húsz-harminc percenként váltja egymást. A szinkrontolmácsolás magas szintű felkészültséget, állóképességet, nagyfokú koncentrációs és figyelemmegosztó képességet, valamint gyakorlottságot igényel a tolmács részéről.

A szinkrontolmácsolás többnyelvű konferenciákon, szakmai rendezvényeken, bemutatókon, vállalati tréningeken, termékbemutatókón, közgyűléseken, kerekasztal-beszélgetéseken, tárgyalásokon, vagy éppen filmvetítések során nyújthat kiváló megoldást.

Nagy előnye a szimultaneitásból fakató időmegtakarítás, míg hátránya az, hogy a szinkrontolmácsolás során bizonyos technikai berendezésekre van szükség (pl. tolmácskabin, fejhallgatók stb.), mely extra kiadásokat jelent.

 

Konszekutív tolmácsolás

A konszekutív, vagy követő tolmácsolás a tolmácsolás azon formája, amikor a tolmács először meghallgatja a forrásnyelvi beszédet, majd gondolati egységenként lefordítja azt. A forrásnyelvi beszéd hossza változó: állhat két-három mondatból, de akár egy tíz perces beszéd lefordítását is jelentheti.

A tárgyalófelek néhány mondatonként, egy-egy gondolatmenetet befejezve megállnak, és megvárják, hogy a tolmács, aki az üzleti partnerek mellett foglal helyet, összefoglalja, tolmácsolja az elhangzottakat. A tolmács az elhangzott szövegek hosszától függően jegyzeteket is készíthet.

A konszekutív tolmácsolás tárgyalások, kisebb létszámú megbeszélések lebonyolítására alkalmas tolmácsolási mód, továbbá kiállításokon, üzemlátogatásokon, delegációk találkozásakor, sajtókonferenciákon, szakmai vásárokon is alkalmazzák.

Nagy előnye, hogy nem igényel komoly technikai hátteret, hátránya viszont, hogy lassabb a kommunikáció és megtörik az előadó beszédének gördülékenysége, hiszen a tolmácsolás nem szimultán történik.

 

Fülbesúgásos tolmácsolás

A fülbesúgásos, ún. chuchotage tolmácsolás során, mint a neve is mutatja, a tolmács közvetlenül a tolmácsolást igénylő személy mellett ül, vagy halad és az eredeti elmondott szöveg célnyelvre fordított változatát suttogja a hallgató, vagy a hallgatók fülébe. A fülbesúgásos tolmácsolás a szinkrontolmácsolás egy különleges fajtája, a tolmács az elhangzottakkal egy időben tolmácsolja a beszédet. A fülbesúgásos tolmácsolás csak akkor alkalmazható, ha maximum egy-három főnek van szüksége tolmácsolásra.

Leggyakrabban üzleti találkozók, esetleg hivatali ügyintézések lebonyolításakor veszik igénybe, de gyakran használják gyárlátogatások, vállalati rendezvények, üzemi betanítások, városlátogatások során is.

A fülbesúgásos tolmácsolás előnye a költséghatékonyság, míg fő hátránya az, hogy a közelség miatt a felek személyes szférája sérül, illetve információk veszhetnek el, mivel a tolmács munkakörülményei elmaradnak a kabin által biztosítottaktól.

Amennyiben háromnál több főnek van mozgás közben szüksége tolmácsolásra, úgy a mobiltolmácsolás a legmegfelelőbb tolmácsolási fajta. Ebben az esetben a tolmács a beszélő mellett halad és egy ruhára csíptethető mikrofonba tolmácsol, a felhasználók pedig szabadon haladva, fejhallgatón keresztül hallgatják a lefordított szöveget.

 

A tolmácsolás egyéb fajtái

A tolmácsolást a tolmácsolási események fajtái alapján is lehet csoportosítani. Ilyetén formán beszélhetünk például konferenciatolmácsolásról, bírósági tolmácsolásról, médiatolmácsolásról vagy közösségi tolmácsolásról.

A távtolmácsolás már a pandémia előtt gyakorlat volt, de azóta még nagyobb teret nyert, és a rendelkezésre álló platformoknak köszönhetően tecnhológiailag is rengeteget fejlődött. A távtolmácsolás esetében a tolmács nincs jelen azon a helyszínen, ahol a kommunikációs esemény zajlik. Az on-line vilgában a tolmács pár pillanat alatt néhány kattintással bekapcsolódhat a tolmácsolni kívánt helyzetbe.

Hátránya a személyes kapcsolat hiánya, nagy előnye viszont, hogy a megbízó költséget takarít meg, mivel a tolmács számára nem merülnek fel az utazással kapcsolatos költségek, míg a másik oldalon a tolmács rengeteg időt nyer.

 

Amire a megrendelőnek külön figyelnie érdemes

A megvalósuló tolmácsolás minősége nagymértékben függ attól, hogy a tolmács alaposan fel tudott-e készülni az adott eseményre. A megbízó támogatása és segítsége szükséges ahhoz, hogy a tolmácsok megkapják a szóban forgó rendezvények programját, az előadások összefoglalóját, a prezentációk szövegét, az esetleges rendelkezésre álló hivatalos dokumentumokat, szakvéleményeket.

Az alapos felkészülés, a sikeres tolmácsolás természetesen mindkét fél érdeke.

 

>>> Ha tolmácsolásra van szüksége, szívesen küldünk ajánlatot:

Kérjen ajánlatot

 

Források:

http://www.eltereader.hu/media/2015/12/Horvath_BevATolmacsolasba_READER.pdf

https://www.eltereader.hu/media/2016/07/Seresi_TAVTOLMACSOLAS_READER.pdf

https://www.offi.hu/tolmacsolas