Bármilyen szolgáltatásról legyen is szó teljesen érthető módon alap és örökérvényű kérdés az ár. Nincs ez máshogy a nyelvi szolgáltatások terén sem. Ha egy fordítás megrendeléséről van szó, a fordítási díjak kérdése minden esetben az elsők között szerepel és sokszor sajnos még mindig az ár a döntő tényező. Alacsony árra lelni nem nehéz, minőségi és megbízható szolgáltatót találni viszont annál inkább. Noha mindig érdemes a dolgok mögé nézni és az ár-érték arányt fordítások esetén is alaposan megvizsgálni.

 

A fordítások egységára

A fordítási díjakat minden esetben valamilyen egységáron tüntetik fel. Ez lehet karakter, leütés, szó, vagy akár mondat, sor, esetleg oldal is. Hazánkban a fordítóirodák jelentős része leütés vagy karakter alapon állapítja meg a fordítási díjait. Néhány iroda követve a nemzetközi trendeket a fordítandó szavak száma alapján számítja a fordítás árát. Mondatok vagy más egységek alapján Magyarországon már jóval kevesebben kalkulálnak.

Lássuk a fordítási díjak kalkulációjának 3 legelterjedtebb módját:
1. Fordítási díjak karakter alapú elszámolással (fordítás ára karakterenként) = általában a forrásnyelvi szöveg karaktereinek a száma
2. Fordítási díjak leütés alapú elszámolással (fordítás ára leütésenként) = általában a forrásnyelvi szöveg karaktereinek a száma szóközökkel
3. Fordítási díjak szó alapú elszámolással (fordítás ára szavanként) = általában a forrásnyelvi szöveg szavainak a száma

A forrásnyelvi elszámolás nagy előnye a célnyelvi elszámolással szemben az, hogy a fordítási ár már a megrendelés előtt ismert, és attól csak minimális mértékben tér el.

 

Mennyibe kerül 1 oldalnyi fordítás?

Viszonyítási alapként a megrendelők gyakran megkérdezik, hogy átlagban, mennyibe kerül 1 oldal lefordítása. Egy oldal lefordításának az árát a fordítandó dokumentum megtekintése nélkül szinte lehetetlen meghatározni. Egy oldalon lehet egy sima Word szöveg, egy Excel tábla, egy prezentáció egy-egy oldala, de akár egy nyomtatvány is.

Ha sima Word szövegről van szó, a betűméret és a betűtípus is befolyásolja a szöveg egy oldalra vetített terjedelmét. Tehát egy oldalon lehet 50 vagy 100 szó, de a betűmérettől függően ez a mennyiség akár 500-600 db szó is lehet. Így oldalak fordítási áráról beszélni nem érdemes. Marad tehát a jól bevált, karakter, leütés, vagy szó alapú árképzés. Egy fordítás végső árára azonban több dolog is hatással lehet.

 

Mi befolyásolja a fordítás árát?

A fordítás ára döntően a fordítás mennyiségétől, a nyelvpártól és a határidőtől függ. Azt gondolhatnánk, hogy a fordítási díjak kalkulációja egy egyszerű matematikai művelet, miszerint a fordítandó szavak, leütések vagy karekterek számát megszorozzuk azok egységárával és már készen is vagyunk. A valóság azonban ettől merőben eltér. Egy fordítás végső árát számos tényező befolyásolja. Vegyük ezeket sorba.

 

Nyelvpár

Egy fordítás történhet idegen nyelvről magyarra, magyarról idegen nyelvre, vagy idegen nyelvről idegen nyelvre. Az árak ugyanebben a sorrendben szép egyre magasabbak.

 

Szakterület

Bizonyos fordítóriodák az egyes szakterületek szerint eltérő árakat számítanak fel. Míg más irodák a szakterületek szerint egyáltalán nem differenciálnak.

 

Határidő

A fordítások egységárai normál határidejű fordítási szolgáltatásra vonatkoznak. Ha azonban egy megrendelőnek rövid határidőn belül van szüksége egy fordításra a legtöbb esetben sürgősségi díjat kell fizetnie. Ennek az az oka, hogy sürgős esetben a szóban forgó megrendelés extra kapacitást igényel, és a már folyamatban lévő megrendelések elé kell kerül. Persze ez alól is vannak üdítő kivételek.

 

Ismétlődések száma

Visszatérő megbízások és hosszú távú megbízói kapcsolatok esetén nemcsak egyre hatékonyabb, hanem egyre kedvezőbb díjú is lehet minden egyes újabb fordítás. A fordítástámogató szoftverek segítségével a fordítóirodák megbízóik valamennyi lefordított dokumentumát tárolják.  Ennek óriási előnye, hogy ha a későbbiekben egy lefordított szöveg módosított verziójának lefordítására van szükség, akkor csak a módosított részek fordításáért kell fizetni. Tehát a következetesen mentett ismétlődések révén már középtávon jelentős kedvezmények érhetők el.

 

A fordítandó szöveg formátuma

A fordítástámogató rendszerekkel (CAT – Computer Aided Tranlsation) dolgozó fordítóirodák a fordítandó szövegeket az általuk használt szoftverbe importálják. Az importálás során a szöveget részekre, vagyis szegmensekre (mondatokra, félmondatokra) bonjták, amelyek aztán az elkészült fordítással együtt az adatbázisban kerülnek eltárolásra.

A forrásszöveg hibamentes importálása és szegmentálása érdekében fontos a fordítandó szövegek megfelelő formázása. Csak így lehetséges a fordítóprogramok gyakorlati funkcióinak optimális használata, amelnyek fő célja, hogy a beérkező szöveg lefordított verziója az eredeti anyaggal megegyező formátumban és külalakban jusson vissza a megrendelőhöz.

Ha egy fordítandó forrásszöveg szerkeszthető formátumú (Word, Excel, Power Point, Indesign, stb.), akkor a szöveg könnyen és gyorsan, módosítások nélkül használható és fordításra előkészíthető. Fontos hansúlyozni, hogy ez nemcsak időt, hanem pénzt is megtakarít a megrendelő számára.

PDF formátumú forrásszöveg már nagyobb fejtörést okoz, mivel a fordításhoz megfelelő formátumúvá szükséges alakítani. Ez a fordítóirodának plusz szerkesztési feladatot, a megrendelőnek pedig a fordítás alapdíján felüli plusz kiadást jelent:
A szerkeszthető Pdf-eket (Pdf-ben lementett Word dokumentumok) arra alkalmas szoftverekkel olvashatóvá lehet tenni, azaz Word formátumúvá alakíthatók.
– A nem szerkeszthető PDF-fájlokat(szkennelt Pdf-eket) szintén szerkeszthetővé lehet tenni, ez azonban extra időráfordítást igényel, különösen akkor, ha fontos, hogy a fordítás pontosan úgy nézzen ki, mint az eredeti dokumentum.

 

Lektorált verzió

Az igényes, megrendelői utómunkát nem igénylő fordítás lektorált fordítást jelent. Azonban vigyázat! A fordítási árak jelentős része fordításra és nem lektorált fordításra vonatkozik. Érdemes ezt ajánlatkéréskor még a megrendelés előtt tisztázni. Anyagilag némileg többe kerülhet, de sok bosszúságtól és hosszas utómunkától szabadíthat meg egy igényesen elvégzett lektorált fordítás.

 

És a sor még mindig nem ér véget…

Felárra lehet számítani , akkor is ha
– irodalmi igényességű fordításra,
– 2 hasábos szerkesztésre,
hiteles vagy hivatalos fordításra van szükség.

 

Egyedi fordítási ár

A fentiek értelmében minden esetben egyedi fordítási árról beszélhetünk, ugyanis minden egyes fordítandó dokumentum esetén több tényező áttekintése szükséges. A cél az, hogy a megrendelő a lehető legkedvezőbb árajánlatot kapja. Ezért fordításra minden esetben konkrét szöveg alapján érdemes árajánlatot kérni!

 

 

👉 Kérje a Galloman Fordítóiroda személyre szabott ajánlatát:
https://galloman.hu/kerjen-ajanlatot/

 

👉 Ajánljuk figyelmébe rövid, összefoglaló bemutatkozásunkat is:
https://brand.galloman.hu/