A tolmácsolásról, tolmácsokról szóló részletes, különböző szempontokat felvonultató szakmai értekezések szerencsére bőven fellelhetők, így jelen írásunkkal nem mélyen szántó tudomanyos cikk írása a célunk. A már korábban megjelent írásaink (pl. https://galloman.hu/a-jo-fordito-ismervei-1-3/) és eddigi szakmai tapasztalataink alapján szeretnénk képet adni arról, milyen is egy igazán jó tolmács.

Ennek több szempontból is lehet jelentősége. Egyrészt a tolmács oldaláról, mivel pályaválasztás, vagy akár már munkavégzés során jó tisztában lenni azzal, hogy kiből és hogyan válhat igazán jó tolmács. A másik oldalon, megrendelői szempontból tolmácsolás igénybevétele esetén nem mindegy, hogy kit alkalmazunk és kivel dolgozunk együtt.

 

A tolmácsolás és a tolmács

A tolmácsolás egy renkdívül összetett tevékenység, jóval többet takar, mint két vagy több nyelv kiváló ismerete. „A tolmácsolás egyszerre kommunikáció, beszédfolyamat, nyelvhasználat, kreatív problémamegoldás, döntéshozatal, illetve információ-feldolgozás, amelynek elsajátítása rengeteg tanulással és sok-sok gyakorlással jár.”

A tolmács a fogadó és a külföldi ország kultúrájában egyaránt jártas interkulturális közvetítő, egy adott kommunikációs szituáció kulcsa. Úgy kell a képességeit felsorakoztatnia, hogy az adott helyzetben, a többnyelvű szituációban biztosítsa a kommunikáció sikerességét.

A kommunikáció úgy zajlik, „mintha ott sem lenne a tolmács”, de valójában nagyon is részese az adott szituációnak. Ahhoz, hogy valóban „profi szolgáltatást” nyújtson, magas szintű érzelmi és kommunikációs intelligenciával kell rendelkeznie.

 

A jó tolmács személyisége

A diplomáciában, üzleti megbeszéléseken egy tárgyalás sikerességének kimenetele nagyban függ a tolmács személyétől, hiszen az ő közvetítő szerepe nem csupán a nyelvi akadályok leküzdéséről szól, hanem a megbízója arculatát, szándékát is képviseli. Egy viselkedésbeli vagy megjelenésbeli hiba ugyanolyan rossz fényt vethet az ügyfélre, mint az esetleges szakmai hiányosságok.

A tolmács tudatos, rendszerető személyiségtípus, erős morális értékrenddel. Keményen dolgozó, mások elvárásainak megfelelni vágyó személy. Egy jó tolmács empatikus, nyugodt, megfontolt, nem izgul és láthatóan nem stresszel. Mindig az eseményeknek megfelelően viselkedik, ismeri és tiszteletben tartja a különféle kulturális szokásokat és képes a titoktartásra.

Elsődleges célja, hogy a rajta keresztül egymással kommunikáló felek megértsék egymást. Minden információt úgy kell továbbítania, mintha ő is úgy gondolná, ahogyan az elhangzott. Nem grimaszolhat, nem fűzheti hozzá személyes véleményét az elmondottakhoz.

 

A jó tolmács megjelenése

A jó tolmácsnak minden esetben tartózkodnia kell a kihívó, netán ízléstelen öltözködéstől, mivel ezzel nemcsak magát, de ügyfeleit is jellemzi. Törekednie kell az alkalmakhoz illő, lehetőleg hivatalos, letisztult, visszafogott megjelenésre, vagy egy adott eseményre előírt ruházat viselésére.

Rendszeres, komoly megbízások esetén célszerű akár stílustanácsadó segítségét is igénybevennie, akivel kialakíthatja a hozzá illő, a személyiségét leginkább tükröző kényelmes ruhatárát.

 

A jó tolmács viselkedése

A jó tolmács az előzetes egyeztetések és alapos tájékozódás révén megbízóját legjobb tudása szerint képviseli. Munkavégzés közben nem folytat magánbeszélgetést. A feladatát pontosan látja el, mindig azt fordítja, amit hall, soha nem tesz hozzá, vagy nem vesz el belőle. Az alap udvariassági és videlkedési normákat szigorúan betartja. Nem túl hangos, nem túl halk, semmi esetre sem harsány.

Törekednie kell a laza testtartásra, mely magabiztosságot kölcsönöz. Kontrollálnia kell mozdulatait és zavaró szokásait. A szemkontaktus és a mosoly elengedhetetlen ahhoz, hogy érezzék hitelességét vagy támogató, barátságos légkört tudjon teremteni.

 

A jó tolmács kompetenciái

A tolmácsolással kapcsolatos cikkek közül jó néhány igyekszik megválaszolni a kérdést: Milyen készségekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie egy jó tolmácsnak?

Egy tanulmány szerint „a magas szintű nyelvi és kulturális kompetencián, az általános és szakmai műveltségen túl kognitív készségek (analízis és szintézis, összefüggések felismerése, memóriahasználat, reakciógyorsaság, koncentrálóképesség, problémamegoldás, kreativitás, tudásanyag kezelése, szimultaneitás stb.) és affektív készségek és személyiségjegyek (önismeret, empátia, intuíció, érzelmi intelligencia, önbizalom, szociabilitás, rugalmasság stb.) hosszú sora játszik kiemelkedően fontos szerepet a „komplex tolmácsolási képességrendszer” kialakulásában.”

A tolmácsolási tevékenység feladat- és célorientált, amely során a tolmácsnak jól meghatározott szerepe van. Fontos, hogy minden helyzetben feltalálja magát.
Munkája során az alábbi készségeket, kompetenciákat kell kreatívan, a konkrét tolmácsolási helyzethez igazodóan alkalmaznia:

– kiváló általános intelligencia
– extrovertáltság
– jó koncentrációs készség
– figyelemmegosztó képesség
– átlagosnál jobb fizikai és idegi állóképesség
– monotóniatűrési képesség
– frusztráció és alárendelt szerep tűrése
– stressztűrő képesség
– kimagaslósan jó memória
– jó előadói tulajdonságok
– intellektuális kíváncsiság
– diplomáciai érzék
– önkontroll és önuralom
– analízisre és szintézisre való képesség
– gyors reakcióidő
– problémamegoldó képesség
– kreatívitás
– rugalmasság
– nagyvonalúság
– magabiztosság
– nyitottság
– empátia
– műszaki érzék
– hatékonyság
– testbeszéd ismerete és alkalmazása
– tiszta artikuláció, helyes hangsúlyozás
– megfelelő tagolás, helyes légzéstechnika és hangképzés

 

Tolmácsok tegnap és ma – átalakuló piaci igények

Hosszú időn át úgy tartották, hogy a tolmács szakmára születni kell veleszületett képességekkel. Bizonyos kompetenciák tekintetében így van ez még ma is, viszont egyre inkább az a tudományos nézet terjed, miszerint a képességek jelentős része fejleszthető.

Manapság a tolmácsok egyre inkább szolgáltató szerepet töltenek be. A szervezőkészség, a tárgyalási készség, a problémamegoldás, a kapcsolatteremtési képesség, az erkölcsi szilárdság, a bizalomkeltés képessége, a felelősségvállalás, a helyzetfelismerés egyértelműen elsődleges elvárások egy tolmáccsal szemben.

A kreativitás kulcsfontosságúl: kreatív nyelvi megoldásokat kell, hogy találjon, illetve a tolmácsolási helyzetben is nagyon fontos a gyors, kreatív problémamegoldási képesség. A nagy mennyiségű információ rendkívül gyors feldolgozása, az új információk egyesítése a már rendelkezésre állókkal és nem utolsósorban a szakmai háttérismeret is alapvető elvárások.

A verseny rendkívül nagy, sokan rendelkeznek igen magas szintű nyelvi és kulturális ismeretekkel. A különlegesen jól kommunikáló, egyéni képességeit jól használó tolmács nagy előnyre tehet szert. Az empátia, az interakciós szerep és funkció felismerése, az interkulturális kompetencia, a szellemi és érzelmi nyitottság ma már nélkülözhetetlenek a sikeres tolmács léthez.

 

Szeretne minőségi tolmácsolási szolgáltatást igénybe venni?
Akkor kérjen ajánlatot:
>>> Francia-Magyar, Angol-Magyar, Francia-Angol tolmácsolást vállalunk 4 fő szakterületen.
>>> Tolmácsaink képzettek és több éves tolmácsolási és szakmai háttér tapasztalattal rendelkeznek.

 

 

Forrás:
http://tolmacsgep.com/a-tolmacs-megjelenese-szemelyisege-es-viselkedese

http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/560/1/tek_2010_03.pdf

http://www.eltereader.hu/media/2015/12/Horvath_BevATolmacsolasba_READER.pdf

https://rpstranslations.wordpress.com/2018/04/16/what-makes-a-good-interpreter/