A jogi dokumentumok fordítása összetett szakértelmet igényel mind a fordítók, mind a lektorok részéről. A szakfordítások egyes szakterületeit illetően a jogi szakterület az, amely a leginkább megkívánja a szakkifejezések tökéletes ismeretét. Mindemellett a jogi szakfordítás az, amikor egy fordítóval szemben a pontosság és az alaposság a leginkább elvárás.

 

A jogi szakfordítás szerepe

A világ bármely ponjtán és az élet bármely területén jelentkezhet igény jogi dokumentumok, hivatalos iratok fordítására. A jogi dokumentmok esetén nem elegendő a nagyjábóli megértést lehetővé tevő fordítás, félreértéseknek, félrefordításoknak helye nincs.

Akár magánszemélyt illetően, akár egy-egy szervezet tekintében van szükség jogi szöveg fordítására, a lefordítandó hivatalos dokumentumok fordítását jogi szakfordítást is végző, jogász végzettségű szakfordítókat alkalmazó fordítóirodára érdemes bízni.

 

Minőségi fordítás, a jogi szakzsargon ismerete

A jogi szakfordítás egyedisége nemcsak abban rejlik, hogy általában jogilag kötelező erejű dokumentumok fordításáról van szó, hanem abban is, hogy a jogi szövegek szakkifejezések sokaságát tartalmazzák. A jogi szókészlet, használatának módja jogi következményekkel jár, így alapvető követelmény a szakszerűség, a közérthetőség, a pontos szóhasználat és a szabatos fogalmazás.

A fordítók részéről az adott nyelv jogi szakzsargonjának ismerete elengedhetetlen, tévesztés nem fordulható elő! Különös figyelmet igényel az a tény is, hogy az egyes kifejezések jelentése jogrendszertől függően más és más lehet, a szakszavakkal bármely nyelven, így a francia és angol fordítások esetében is tisztában kell lenni.

Csak jogászok által végzett minőségi fordítás teszi lehetővé, hogy egy szóban forgó jogi dokumentum tartalma valamennyi érintett fél által érthető legyen anélkül, hogy eltérő vagy téves értelmezésre adjon okot.

 

Jogi szakfordítás – jogászoktól magánszemélyeknek

Világszerte hihetetlen mértékű az áruk és szolgáltatások mozgása, a pandémia előtt a magánszemélyeké is hatalmas méreteket öltött. A világjárvány következtében az emberek többnyire a saját országuk határain belülre és többnyire saját otthonaikba szorultak, a világ azonban lassan újra nyitja kapuit.

Külföldi tanulás, külföldi munkavállalás, külföldre költözés mind-mind olyan esetek, amikor egy magánszemélynek szüksége lehet hivatalos dokumentumok fordítására. Ugyancsak fordítás, sőt akár akár tolmácsolás igénye is jelentkezhet egy-egy olyan jogsérelem esetén, amelynek során több nemzet állampolgárai érintettek. Fordításra azonban a mindennapokban is szükség lehet, például adásvételi vagy bérleti szerződések esetén.

 

Jogi szakfordítás – jogászoktól jogászoknak

Több országot, akár kontinenst is átöltelő multinacionális vállalatok, külföldi érdekeltséggel is rendelkező vállalkozások, nagy nemzetközi, ill. kisebb hazai ügyvédi irodák napi szinten kerülnek olyan helyzetbe, amikor hivatalos dokumentumokat kell egyik nyelvről a másikra fordíttatniuk.

Külföldi partnerekkel történő szerződéskötések, külföldön történő cégalapítás és cégbejegyzés, külföldi üzleti partnerekkel való üzleti kapcsolatok, országspecifikus jogszabályi tájékoztatás, csak egy-egy példa arra, hogy milyen szerteágazó lehet azon esetek száma, amikor szakszerű fordítására és lektorálására lehet szükségük.

A Galloman esetében természetesen már kész, előre lefordított francia vagy angol nyelvű jogi szövegek lektorálására is van mód. Ha a legkisebb bizonytalanság is felmerül egy-egy szöveg szakszerűségével kapcsolatban ismét egy lépés, amit nem érdemes kihagyni.

 

Hivatalos, záradékolt fordítás

A Magyarországon regisztrált, legálisan működő fordítóirodák jogosultak úgynevezett hivatalos, záradékolt fordítások készítésére. A fordítást egy megegyezőségi nyilatkozattal és pecséttel látják el, amelyet az eredeti szöveghez vagy annak másolatához csatolnak, így vállalva garanciát az elkészült munka szöveghűségére.

A legtöbb helyen, hazánkban és a világ számos más országában is, bizonyos dokumentumtípusok esetén nem szükséges minden esetben a költségesebb hiteles fordítás benyújtása, a hivatalok nagy része a hivatalos igazolással ellátott (záradékolt) fordításokat is elfogadja.

 

Fordítást igénylő jogi szövegek

Jogi szakfordítás során jellemzően az alábbi dokumentumok fordítására és lektorálására van szükség:

 • szerződések és okiratok
 • szerződéses biztosítékok
 • jegyzőkönyvek, határozatok
 • cégbírósági anyagok
 • bírósági iratok, bírósági határozatok, bírósági végzések
 • cégen belüli szabályzatok
 • céges iratok, dokumentációk
 • energetikai tanúsítványok
 • közigazgatási és jogi szakszövegek
 • közjegyzői okiratok
 • ügyvédi letéti szerződések
 • adatvédelmi nyilatkozatok

 

Szívesen fogadjuk kérdéseiket, megkeresésüket!

Hasonló témában ajánljuk egy korábbi bejegyzésünket:
Hiteles vagy hivatalos fordítás – lássuk mi is a különbség!
>>> https://galloman.hu/hiteles-vagy-hivatalos-forditas-lassuk-mi-is-a-kulonbseg/