A gépi fordítás – Machine Translation (MT) – nem más, mint egy számítógépes program segítségével végzett automatikus fordítási eljárás, amelynek során egy adott nyelvű szöveget egy másik nyelvre fordítanak le.


A gépi fordítás története

A gépi fordítással a II. világháború után nyelvészek kezdtek kísérletezni az Egyesült Államokban és egészen a 70-es évekig a nyelvtan matematikai megragadása volt a fő módszertani szempontjuk. A 70-es évektől a 90-es évekig a nyelvtani elemzéseken alapuló módszer uralkodott, majd a statisztikai alapú fordító programok nyertek teret.

Az elmúlt közel hatvan év során számos megközelítés született a természetes nyelvek közötti fordítás megoldására. A gépi fordítás fejlődését nagymértékben befolyásolta a számítógépek teljesítményének növekedése. A személyi számítógépek fejlesztése során bekövetkező technológiai váltásokat rövid idő elteltével a gépi fordítás területén is követték a jelentős módszertani változtatások.

A gépi fordítás technológiája a mai napig folyamatosan fejlődik. Egy gépi fordító program hatalmas mennyiségű szövegek feldolgozására képes, az azonban még mindig elképzelhetetlen, hogy ki tudná szorítani az emberi fordítás szükségességét.


A gépi fordítás működése

A gépi fordító program egy kétnyelvű szótárhoz hasonlóan az egyik nyelvű szót megfelelteti egy másik nyelvű szóhoz. Egy szónak azonban több jelentése is lehet. Amikor a gépi fordító programnak több lehetséges jelentés közül kell választania, akkor általában statisztikai becslésekre támaszkodik.

Az egyes mondatok alkotóelemeit megfelelteti egymásnak a két nyelvben és szigorúan követi a szabályokat. A fordító program azonban valójában nem érti, hogy miről szól az adott szöveg, ezért képtelen megállapítani egy mondatról, hogy az helyes vagy helytelen, nem tudja kezelni az árnyalatbeli különbségeket, a szimbolizmust és a szójátékot, továbbá nem tudja beleszőni egy szövegbe az eredeti hangnemet és a hangsúlyt sem. A fordítógépet még a legegyszerűbb szituációk is megtéveszthetik.


A gépi fordítás helyettesítheti az emberi fordítást?

Tökéletes gép fordítás tehát nem létezik. A gépi fordítás manapság még nem eredményez olyan minőséget, amely professzionális célokra egy az egyben felhasználható lenne, tehát a fordítókat nem helyettesítheti vagy válthatja ki.

A gépi fordítás mindig is csak egy gép által elvégzett fordítás marad, melynek tökéletesítéhez emberi hozzáadott érték szükséges. Amennyiben szakszövegről van szó, vagy a fordítást publikálni szeretnék biztosan nem a gépi fordítás a megfelelő megoldás.


Mikor érdemes igénybe venni a gépi fordítást?

A gépi fordítás szolgálatot tehet szótárként az egyes szavak jelentésének meghatározására, továbbá rendkívül hasznos lehet, amikor egy adott szöveg gyors nyersfordításához szeretnénk hozzájutni.

A gépi fordítás egy idegen nyelvi szöveg megértésére, vagy bizonyos részeinek értelmezésére is alkalmas, illetve javítással azzá tehető. A lefordított szövegben lévő értelmetlen részek és hibák javításával egy tökéletes szöveg készülhet el. Azonban minden esetben csakis emberi kéz munkája, vagyis egy fordító vagy lektor által.

Összességében elmondható, hogy minél több igaz az alábbi feltételek közül, annál inkább érdemes gépi fordítást igénybe venni:
– a szöveg nagyon hosszú, de nyelvileg egyszerű,
– a cél egy adott szöveg tartalmának lényegi megismerése,
– fontos a fordítás gyorsasága,
– a gép által előállított nyersfordítást fordító vagy lektor összeveti a forrásnyelvi szöveggel, ellenőrzi és javítja azt.


A Galloman és a gépi fordítás

A Galloman számára egy szakfordítási megbízás során a minőség mindenek felett áll. Önmagunk és ügyfeleink irányába is meghatározó és kiemelkedő kritérium.

A rövid határidők és a gyorsaság szempontját figyelembe véve azonban fordítóirodánk is bevezette a számítógéppel támogatott fordítás mellé a gépi fordítási technológiát, annak érdekében, hogy a „tegnapra kellene” sürgősségi igényű ügyfeleinket is ki tudjuk elégíteni.

Az eredményeket nagy izgalommal követjük, a mindennapi munkánkba beépítjük, tapasztalatainkról pedig folyamatosan beszámolunk.

 

Forrás:

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9pi_ford%C3%ADt%C3%A1s

http://real.mtak.hu/88740/1/Tolcsvai-nyomda_156_laki.pdf

https://www.collatum-forditas.hu/post/a-gepi-forditas-elonyei-%C3%A9s-hatranyai

http://anyanyelvapolo.hu/google-es-tarsai-hol-tart-ma-a-gepi-forditas/

http://nyelviintezet.szie.hu/sites/default/files/absztrakt_fuzet_szakf_konf_2019.pdf