Fordítóirodánk valamennyi fordítási megbízását a memoQ fordítástámogató szoftver segítségével készíti el.  A szoftver lehetőséget biztosít a lefordított szövegek tárolására. A számítógépes fordítástámogatás (CAT – Computer Assisted Translation) lényege az egyezések és hasonlóságok kiszűrése és felhasználása, az egyik legfontosabb eleme pedig a fordítómemória vagy más néven fordítási memória. Az egyszer már lefordított és tárolt tartalmak egy soron következő fordítás során újra felhasználhatók lesznek, így partnereink időt és pénzt spórolhatnak meg.

 

Translation memory (TM) = Fordítómemória

A fordítómemória egy olyan adatbázis, amelyben fordítási egységek (forrásszegmensek) és a hozzá tartozó fordítások (célszegmensek) tároldónak.

A fokozatosan felépülő, ügyfél specifikus fordítómemóriák tárolják, hogy egyes szavak, kifejezések, mondatok korábbi megbízások során hogyan kerültek lefordításra. Egy újabb munka megkezdésekor az előfordítás segítségével a fordítómemóriában lévő egységek pár gombnyomással átvihetők a soron következő fordítandó dokumentumba.

A fordítás hatékonyságát növeli, hogy a memoQ a fordítandó kifejezést és annak szövegkörnyezetét is figyeli. Nemcsak azt vizsgálja, hogy az adott fordítási egység megtalálható-e a fordítómemóriában, hanem azt is, hogy az előtte és utána található egységek is megegyeznek-e.

 

Kedvezményeket jelentő statisztika

A fordítási memóriák alkalmazásának nagy előnye, hogy a fordításért felszámított díj mértéke hosszú távon folyamatosan csökkenhet, és jellemzően csökken is.

A költségszámítás átlátható, minden esetben a memoQ-ba beépített statisztikai számításon alapul. A fordítandó szöveg mérete, a fordításhoz szükséges idő és a fordítás várható költsége néhány pillanat alatt kiszámíható a memoQ-ba épített statiszikai eszközzel. A statisztika figyelembe veszi, hogy mennyi fordítandó szót tartalmaz a szöveg, ebből mennyi található meg a fordítómemóriában, illetve mennyi ismétlődést tartalmaz a dokumentum.

Valamennyi újonnan fordítandó dokumentum esetében az ismétlődések kedvezmények formájában mutatkoznak meg.

 

A fordítómemória által nyújtott előnyök

Személyre szabottság: a fordítómemóriának köszönhetően Visszatérő  megbízások és hosszú távú megbízói kapcsolat esetén a megbízó cég nyelvezetét, speciális igényeit sajátunkként ismerjük és kezeljük, és egy idő után tulajdonképpen már fél szavakból is értjük egymást.

Következetesség: a tárolt fordítómemória révén a fordító személyétől függetlenül is következetesen biztosítható a szövegek homogenitása, illetve a konzisztens és az ügyfél igényeire szabott szóhasználat.

Rugalmasság: egy szövegen, vagy egy nagyobb terjedelmű projekten egyszerre többen is dolgozhatnak. A lefordított anyag a beállított fordítómemóriának és terminológia adatbázisnak köszönhetően mégis egységes és szabatos lesz, nem utolsó sorban pedig gyorsabban, rövidebb határiődvel készül el.

Magas minőség: a hosszú távú együttműködések keretében kialakított fordítási memória felhasználásával a megbízók minden jellegű igényét és kérését figyelembe vevő kiváló minőségű fordítások készülnek.

Megbízhatóság: a fordítómemória és a terminológiai adatbázis révén kiiktatható minden esetleges tiltott szó és kifejezés, illetve kialakítható a preferált szóhasználat.

 

Ha dokumentumok fordítására van szüksége, a fordítás megkezdése előtt érdemes korábbi írásainkat is elolvasni:

https://galloman.hu/mikor-erdemes-forditoirodahoz-fordulni/

https://galloman.hu/memoq-hogyan-dolgozunk-mi/