A memoQ a fordítás első lépésétől az utolsóig különböző segédeszközökkel könnyíti meg a fordítók munkáját. Rendkívül sokféle fájlformátumot felismer, és más programra nincs is szükség a szerkesztéshez. A fordítómemóriának és a terminológiai adatbázisnak köszönehetőn egy nagyobb terjedelmű projektben egyszerre több fordító is dolgozhat úgy, hogy a lefordított anyag mégis egységes és következetes lesz.

Forrásszövegek

A fordítás megkezdéséhez először a forrásszöveget tartalmazó fájlt kell megnyitni: ez lehet MS Office Word, Excel, PPT, HTML, XML, FrameMaker, InDesign stb., és még számos más fájlformátum is. Nincs szükség arra, hogy a felhasználó tisztában legyen a HTML kódolással, vagy a kiadványszerkesztő programok használatával, ezek nélkül is egyetlen kattintással be tudják olvasni a fájlokat.

Fordítómemória és Terminológiai adatbázis

A memoQ-ban tetszőleges számú fordítómemória és terminológiai adatbázis – azaz szakkifejezésgyűjtemény – rendelhető egy-egy fordításhoz, így jóval nagyobb adatbázisból érkeznek a fordítási találatok.

Fordítómemóriák

A fordításban a legnagyobb segítséget a fordítómemóriák (angolul translation memory – TM) jelentik. Ezek tartalmazzák, hogy egyes szavak, kifejezések, mondatok korábbi munkák során hogyan kerültek lefordításra, a korábbi megoldások pedig az új szöveg fordításában is felhasználhatók.

A munka megkezdésekor az előfordítás segítségével a fordítómemóriában lévő egységek pár gombnyomással átvihetők a fordítandó dokumentumba. A fordítás hatékonyságát növeli, hogy a memoQ nem csak a fordítandó kifejezést, hanem annak szövegkörnyezetét is figyeli. Nemcsak azt vizsgálja, hogy az adott fordítási egység megtalálható-e a fordítómemóriában, hanem azt is, hogy az előtte és utána található egységek is megegyeznek-e.

Terminológiai adatbázis

A terminológia egy adott szakterület szókincse, a terminológiai adatbázis (angolul termbase, rövidítve TB) az e szavakból és kifejezésekből épített szószedet. A terminológiai adatbázis egy vagy több nyelven tartalmazza az adott szakkifejezéseket. Készülhetnek rövid, néhány bejegyzésből álló TB-k és óriási adatbázisok is.

A terminológiai adatbázis építése, karbantartása elsőre komoly, sok időt és energiát igénybe vevő munkának látszik. Létük azonban a megbízók és a fordítóirodák számára is számos haszonnal bír, a beléjük fektetett munka már rövid távon megtérül.

A legtöbb cég rendelkezik pontosan használandó terminológiai adatbázissal, vagy egy csak a munkatársak által használt belső céges nyelvvel. A fordítóirodák által belőlük létrehozott és tárolt szószedetnek óriási a szerepe abban, hogy a lefordított szövegek ténylegesen használhatók legyenek és az adott vállalati kultúrába szervesen illeszkedni tudjanak.

Terminológia adatbázis létrehozható egy fordítás megkezdése előtt, azért, hogy eleve a megfelelő szóhasználattal készüljön el a fordítás. Még gyakoribb azonban az, hogy egy hosszú távú együttműködés keretein belül szép lassan és fokozatosan épül fel a megbízó és a fordítóiroda munkatársai közötti folyamatos egyeztetéseknek köszönehetően.

Beépített statisztika

A fordítandó szöveg mérete, a fordításhoz szükséges idő és a fordítás várható költsége néhány pillanat alatt kiszámíható a memoQ-ba épített statiszikai eszközzel. A statisztika figyelembe veszi, hogy mennyi fordítandó szót tartalmaz a szöveg, ebből mennyi található meg a fordítómemóriában, illetve mennyi ismétlődést tartalmaz a dokumentum. A fordítási memóriák alkalmazásának előnye, hogy a fordításért felszámított díj mértéke ilyetén formán hosszú távon folyamatosan csökkenhet, és jellemzően csökken is.

Minőségbiztosítási modul

A fordítás utolsó szakaszában a minőségbiztosítási modul jut szerephez. Segítségével egyetlen kattintással ellenőrizhető, hogy a fordító a helyes, ügyfél által megadott terminológiát használta-e, egységesek-e a szakkifejezéseket, a fordításba beírt számok megegyeznek-e az eredeti dokumentumban lévő számokkal.


Rugalmas használat

Ha a fordító nem rendelkezik állandó internet-kapcsolattal, akkor csak addig kell az internetre csatlakoznia, amíg a fordítási projektet letölti a gépére. Elkészítheti a fordítását úgy, mintha a projektvezetővel, vagy a többi fordítóval, lektorral értekezett volna. Majd miután feltöltötte az anyagot a szerverre, a memoQ szinkronizálja az aktuális fordítást a korábbi fordítási találatokkal.

A memoQ kompatibilis más fordítástámogató eszközökkel is. Az ezekkel készített fordítások is betölthetők, illetve elő tud állítani olyan fájlformátumot, amelyet más eszközök képesek megnyitni. A memoQ felülete testreszabható, a gyorsbillentyűket igény szerint beállíthatók.

A memoQ nem csak a fordító, hanem a lektorok számára is rendkívül hasznos eszköz.  A lektorálás teljesen elkülönült munkafolyamatként, de  a projekt szerves részeként végezhető a memoQ-ban. Szükség esetén azonban a lefordított anyagok kéthasábos formátumban exportálhatók is. A jól strukturált, könnyen átlátható dokumentumban a lektor könnyen tud dolgozni, az átnézett anyag pedig egyetlen kattintással visszaemelhető a memoQ-ba, és frissíthető vele a fordítómemória is.

 

Forrás:

Nyelv és Tudomány – nyest.hu – https://m.nyest.hu/hirek/ot-forditastamogato-szoftver-versenye & https://m.nyest.hu/hirek/mi-mindent-tud-a-memoq

https://en.wikipedia.org/wiki/MemoQ

https://www.memoq.com/