A következő több részes sorozatunkban megkíséreljük összefoglalni és bemutatni mindazokat a tulajdonságokat és személyiségjegyeket, amelyek fontosak, meghatározóak és elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki jó fordító lehessen és sikeres fordítói munkát végezhessen.

A nyelvek iránti szenvedély

Egy jó fordító egyszerűen imádja a nyelveket. Úgy általában mindet. Amiket ő beszél, azokért pedig egyenesen rajong. A nyelvért, az adott nyelven való kommunikációért, a hozzá kapcsolódó kultúráért, az adott nyelven megszólaló emberekért, úgy általában mindenért.

Az adott nyelv áthatja személyiségét, megnyilvánulásain érezni, hogy lényének részét képezi. Az idáig vezető út hosszú és rögös, de a szenvedély nagyszerű útitárs.

 

A célnyelv alapos ismerete

A jó fordító két-, vagy netán háromnyelvű és nyelvismerete messze túlmutat az iskolai kereteken. A szóban forgó idegen nyelvet, vagy nyelveket kiválóan beszéli, amely általában annak köszönhető, hogy hosszabb ideig élt külföldön idegen nyelvi környzetben.

Kiválóan beszéli, vagyis ismeri annak minden finomságát, rezdülését és árnyaltságát. Érti a vicceket, a szójátékokat, a különleges kifejezéseket, keresztrejtvényt fejt, netán álmodik is az adott nyelven, vagy nyelveken. Nyelvhelyessége kiváló, a nyelvtani és a helyesírási szabályokat is alaposan ismeri.

Mindezek ellenére tisztában van a kereteivel és korlátaival is, és az esetek nagy részében kifejezetten csak az anyanyelvére fordít.


A fordítandó szakterület nyelvezetében való jártasság

A tény, hogy egy fordító kétnyelvű, önmagában még nem elegendő. Egy jó fordító rengeteget olvas, könyveket, magazinokat, újságokat, az anyanyelvén és a tanult idegen nyelven egyaránt. Így újabb és újabb ismeretekre tesz szert, továbbá nap mint nap ápolja féltve őrzött nyelvtudását.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a fordítás a puszta nyelvészeti kérdéseken messze túlmutat. Nem túlzás azt állítani, hogy a fordító szinte íróként működik, aki minden egyes munkájában hűen adja vissza egy adott szöveg stílusát és tartalmát. Azonban csak olyan szövegét, amelynek a szakterülete közel áll hozzá, amelyhez ért, vagy amelyben dolgozik, vagy évekig dolgozott.

 

Kíváncsiság

A kíváncsiság erény vagy hiba? – tanakodunk sokszor, a fordítók esetében azonban ez nem kérdés! A belülről fakadó kíváncsiság, az új dolgok iránti természetes nyitottság, az általános műveltség egy jó fordító elvárható és értékes tulajdonságai.

 

Forrás:

https://beelingwa.com/fr/blog/les-10-qualites-dun-bon-traducteur

https://extraspeech.com/blog-post/caracteristiques-bon-traducteur-2019/